Existuje riešenie! Skutočné. Dlhodobé.

VNÚTORNÁ PROTIKORÓZNA OCHRANA POTRUBÍ

Ochrana starých alebo poškodených kovových, zliatinových a pod. potrubí s vnútorným priemerom DN32-200 mm vďaka Picote Brush Coating™ systému svetovej triedy.

Zavádzame na jednom alebo viacerých vhodných miestach potrubia potrebné zariadenia, pomocou ktorých nanesieme vrstvu umelej živice na vnútorný povrch potrubia.

Takto vyhotovená vrstva

Výrazne sa zvyšuje životnosť pôvodného systému potrubí. V závislosti od počtu vrstiev nanesených na vnútornú stranu vytvoríme akési „nové“ potrubie vo vnútri pôvodného potrubia, ktoré môžete používať ďalších 30- 50 rokov.

Picote Brush Coating™

MÔŽE SA APLIKOVAŤ V NASLEDOVNÝCH OBLASTIACH:

Picote Brush Coating™

Oprava potrubí pomocou systému Picote Brush Coating™ bude vždy
cenovo dostupnejšia a znesiteľnejšia ako demolácia domu, budovy alebo demontáž priemyselného objektu k oprave, výmene.