NIE JE ČAS na neprofesionálne polovičné riešenia!

VNÚTORNÉ ČISTENIE A OPRAVA POTRUBÍ NA MAJSTROVSKEJ ÚROVNI!

Vykonávame čistenie a opravu systémov potrubí bez búrania a bez zmáčania.

Váš systém potrubí vyčistíme a opravíme tak, že sa oň nebudete musieť starať ďalších 50 rokov! My potrubia nepreplachujeme, aby sa po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch opäť upchali, ale úplne ich vyčistíme.

UPCHALA SA VÁM SUŠIČKA OBILIA, ALE NECHCETE BÚRAŤ CELÚ KONŠTRUKCIU?

Máte problém s odsávacím systémom, ale nedokážete z neho odstrániť usadený tuhý materiál? Dlhé odstávky spôsobené upchatím môžu spôsobiť výpadky státisícov eur?

POTRUBIE SA MÔŽE KEDYKOĽVEK UPCHAŤ, NIKDY TO VŠAK NEPRICHÁDZA VHOD.

NENECHÁVAJTE PRÁCU NA POVRCHNE PRACUJÚCICH FUŠEROV...

Či už ide o vodný kameň, mastnotu, olej alebo iné usadeniny, vpadnuté predmety alebo akúkoľvek inú prekážku, na nás sa môžete spoľahnúť! Vyhýbame sa akejkoľvek

DEMOLÁCII

Pri práci chránime zariadenie.

 

BÚRANIU

Je tu koniec barbarskému búraniu, my budeme pracovať výlučne s potrubím.

ŠPINENIU

Ak niečo ušpiníme, poupratujeme po sebe.

NEODBORNOSTI

Pracujeme s najmodernejším strojovým parkom.

NEHĽADAJTE
NÁS, AK…

MAXIMÁLNE PRESNÝ MONITORING POTRUBIA

PRED ZAHÁJENÍM PRÁC VŽDY VYKONÁME MONITORING POTRUBIA POMOCOU KAMERY.

Kanalizačný systém môže obsahovať praskliny, zlomy, chyby spojov. Tieto môže viesť k presakovaniu vody alebo uchyteniu predmetov. Kamerovým monitoringom potrubí dokážeme presne určiť kde je porucha, posúdiť stav potrubia a v prípade upchania dokážeme zistiť čo je jeho príčinou.

Existuje riešenie! Skutočné. Dlhodobé.

VNÚTORNÁ OPRAVA POTRUBÍ

Oprava a renovácia starých alebo poškodených kovových, zliatinových, PVC a pod. potrubí s vnútorným priemerom DN32-200 mm vďaka Picote Brush Coating™ systému svetovej triedy

NEDEMOLUJEME, NEBÚRAME, NEKOPEME

ale zavádzame na jednom alebo viacerých vhodných miestach potrubia potrebné zariadenia, pomocou ktorých nanesieme vrstvu umelej živice na vnútorný povrch potrubia.

Takto vyhotovená vrstva

Výrazne sa zvyšuje životnosť pôvodného systému potrubí. V závislosti od počtu vrstiev nanesených na vnútornú stranu vytvoríme akési „nové“ potrubie vo vnútri pôvodného potrubia, ktoré môžete používať ďalších 30- 50 rokov.

ZARUČENÁ OCHRANA

Môže sa aplikovať iba v mieste poškodenia alebo v celom systéme potrubí, zakryje praskliny, menšie dierky, chyby spojov, vyčnievajúce gumené tesnenia na potrubných spojoch, ale aj čiastočné chýbanie pôvodného potrubia.

Nová vnútorná vrstva bude hladká, vďaka čomu rýchlosť odtekajúcej kvapaliny alebo prúdiaceho vzduchu stúpne, čím klesá riziko upchatia na minimum. Môžete sa vyhnúť vysokým nákladom na búranie, rekonštrukciu, váš byt, dom, kanceláriu, priemyselný objekt a pod. sa s menšími obmedzeniami môžu používať aj pri prebiehaní prác.

Picote Brush Coating™

MÔŽE SA APLIKOVAŤ V NASLEDOVNÝCH OBLASTIACH:

Picote Brush Coating™

Oprava potrubí pomocou systému Picote Brush Coating™ bude vždy
cenovo dostupnejšia a znesiteľnejšia ako demolácia domu, budovy alebo demontáž priemyselného objektu k oprave, výmene.

UPCHATIE ODSTRÁNIME, POŠKODENÉ POTRUBIA OPRAVÍME A VNÚTORNOU ŽIVICOVOU VRTVOU POSILNÍME HOCI AJ NA ĎALŠÍCH 50 ROKOV!